Skatt på vindkraft kan gi flere vindmøller, ikke færre ('Taxing windpower could lead to more windfarms, not fewer')

Dagens Næringsliv, 8.5.2019. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

logo_footer_fni