Store forskjeller i strømpris skaper misnøye. Hva er problemet med å samle Kraft-Norge til ett rike? (What is the problem with making all of Norway one price region?)

Aftenposten, October 28, 2022. In Norwegian.

Links

logo_footer_fni