Utslippskutt hjemme eller ute? Norges klimamål er i det blå (Emission reductions at home or abroad? Norway's climate goals up in the air)

Aftenposten innsikt, 2 March 2022. In Norwegian. 

Regjeringens hodepine: Skal klimakuttene skje hjemme eller ute? Å redusere norske klimautslipp med 55 prosent innen 2030 uten kvotekjøp blir en formidabel oppgave, skriver forskningsleder Lars H. Gulbrandsen Aftenposten Innsikt.

Documents

FNI AUTHORS

RELATED FNI PROJECT(S)