Langt mot nord ligger et stort stykke Norge – Svalbard, et samfunn i endring. Nå kommer snart en ny stortingsmelding, og folk på Svalbard venter i spenning på de politiske signalene som ligger i den. Den norske regjeringen ønsker å legge til rette for et levedyktig lokalsamfunn også i framtida. Men hvordan og hvorfor synes ikke alltid klart. Samtidig har Arktis fått en stor plass på den internasjonale dagsorden. Det er i nord at klimaendringene mest merkbare. Høyere temperaturer og mindre is endrer rammebetingelsene for aktører med interesser i regionen, samtidig som spenningene mellom Russland og NATO skaper usikkerhet. Hvilke utfordringer og muligheter møter Svalbard i lys av en ny geopolitisk virkelighet og et endret klima? 

På dette kveldsarrangementet diskuterer vi politiske, klimatiske og administrative utfordringer Svalbard står overfor i årene som kommer.  

Program: 

 • Velkommen ved Svein Vigeland Rottem (FNI)
   
 • Diskusjon:
  • Christian Skottun (Telenor)
  • Terje Aunevik (Longyearbyen lokalstyre)
  • Arild Moe (FNI)
  • Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning)
  • Tiril Vold Hansen (Nord universitet) 
  • Ordstyrer: Svein Vigeland Rottem (FNI)
 • Ingrid Kvalvik presenterer NOFIMAs arbeid med snøkrabbe og reguleringer
 • Kulinariske smaksprøver

Dette arrangementet bygger videre på Svalbard Næringsforenings event Svalbard-dagen 2024: Næringsliv som samfunnsbygger i urolige tider i Oslo samme dag. 


Ingen påmelding nødvendig. Ingen streaming tilgjengelig. 

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt