EUs fornybardirektiv pålegger land å dokumentere at strøm som selges som fornybar faktisk er produsert fra fornybare energikilder, gjennom såkalte opprinnelsesgarantier. Disse garantiene omsettes i dag som verdipapirer i et eget marked. Norske strømprodusenter får dermed en solid ekstrainntekt gjennom salg av slike garantier til europeiske bedrifter som ønsker å markedsføre seg som grønne.

Systemet med opprinnelsesgarantier har imidlertid skapt debatt i Norge. Risikerer norske bedrifter å måtte betale ekstra for å kunne profilere seg som grønne, til tross for at Norge har overskudd av fornybar elektrisitet? Og hvorfor skal utenlandske aktører som baserer seg på fossil energi kunne «grønnvaske» seg som mer rene og fornybare enn de egentlig er? I Stortinget er det nylig fremmet forslag om å trekke Norge fra hele systemet med opprinnelsesgarantier.

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Thema Consulting Group inviterer til lunsj-debatt om de kontroversielle opprinnelsesgarantiene. Hva dreier dette systemet seg om? Hvorfor ble det etablert av EU? Hvordan har garantiene virket og med hvilke konsekvenser? Hvordan kan ordningen tenkes å bli utviklet videre, i takt med at hele EU skifter til fornybar kraftproduksjon?

 

Program:

12.30: Velkomst og introduksjon

12.35: Hva er opprinnelsesgarantier og hvorfor er systemet som det er? v/ Per Ove Eikeland, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt .

12.45: Oversikt over markedet – hva selges og kjøpes? v/ Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting.

12.55: Opprinnelsesgarantier – tikkende bombe eller ren fornøyelse? Adrian Mekki, seniorkonsulent i Thema Consulting.

13.05-13.45: Paneldebatt med næringsliv og politikere. Mer informasjon kommer.

 

Arrangementet arrangeres som en del av forskningsprosjektet REMAP, finansiert av Norges Forskningsråd, NVE, Statnett, Energi Norge, Agder Energi, Norsk Olje og Gass og NorthConnect.