Hva skjedde med all «hypen» rundt norsk nordområdepolitikk? Og nå, når stormaktene for alvor retter blikket mot Arktis, hvordan forholder Norge seg til den økende interessen? Fridtjof Nansens Institutt (FNI) kickstarter Arendalsuka med utenrikspolitisk lunsjdebatt.

Program

Kort introduksjon, v/ Karoline H. Flåm, FNI.

Fire korte innlegg:

  1. Vill Vest i det ville Nord? Hva vil USA og Trump i Arktis? v/Andreas Østhagen, FNI.
  2. Den «gamle supermakten»: Hva vil Russland i Arktis? v/Julie Wilhelmsen, NUPI
  3. Den «nye supermakten»: Hva vil Kina i Arktis? v/Gørild Heggelund, FNI.
  4. Norsk handlingsrom og muligheter: Hva vil Norge i nord? v/Svein Vigeland Rottem, FNI.

Etter innledningene blir det samtale og debatt med sentrale, norske utenrikspolitikere. Hvordan håndterer vi påtrykket fra stormaktene i vår egen "bakgård"? Hvordan navigerer vi i balansegangen mellom øst og vest? Har Norge en egen Arktis-strategi, og hva er i så fall den?

Arrangementet blir oppdatert med mer informasjon etter hvert.