Det er snart nytt partsmøte for Plantetraktaten, og på dagsorden står viktige saker som bønders rettigheter knyttet til frø og plantemangfold og hvordan verdens land skal regulere tilgangen til de genetiske ressursene for mat og landbruk og fordele godene. Vi inviterer til diskusjon og innspill til norske posisjoner. Det blir også en orientering om framveksten av bruksgenbanker i Europa, der en hel bevegelse av grasrotinitiativer er i ferd med å ta form.

Program:

Regine AndersenOrdstyrer: Regine Andersen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

11.30 Lunsj og registrering

12:15 Velkomst v/Geir Hønneland, direktør, FNI

12:25 Plantemangfold og bruksgenbanker i Europa: Presentasjon av en studie fra EU-Horizon 2020-prosjektet DIVERSIFOOD i ord og bilder v/Regine Andersen, seniorforsker, FNI, og partner i DIVERSIFOOD

Kommentarer fra Lone Fedders Dybdal, nestleder i KVANN – Norwegian Seed Savers; Silja Valand, rådgiver økologisk kornproduksjon, Norsk Landbruks-rådgiving; Morten Rasmussen, Norsk Genressurssenter – og åpen diskusjon

13:25 Bønders rettigheter: Resultater fra globale konsultasjoner i fjor, og utsikter til framgang på neste partsmøte for Plantetraktaten v/Bell Batta Torheim, seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet.

Kommentarer fra Merete Furuberg, leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag; Elin Marie Stabbetorp, rådgiver, Norges Bondelag; Elin Ranum, leder for program-avdelingen, Utviklingsfondet – og åpen diskusjon

14:25 Pause med kake og forfriskninger

14:40 Framtiden for det multilaterale systemet for tilgang og fordelsdeling og andre viktige saker på neste partsmøte. v/Bell Batta Torheim og Grethe H. Evjen, seniorrådgivere, Landbruks- og matdepartementet

Kommentarer fra Lise Lykke Stephensen, direktør, NordGen; Hans Jacob Lund, produktsjef, Graminor – og åpen diskusjon

15:55 Oppsummering og avrunding

16:00 Avslutning – men vi inviterer til uformell videre samtale for de som ønsker rundt litt snacks og drikke.

Påmelding til clr@fni.no eller via påmeldingsskjema under, innen 9. oktober kl. 12. Vennligst si fra om du ønsker å delta på lunsjen før seminaret.

Hjertelig velkommen!

Påmelding