Siste med Marie Simonsen, 18 June 2020. In Norwegian.