Les kronikken her: Klimapolitikken kan være en modell for å løse naturkrisen

Her tar Gulbrandsen til orde for tre overordnede grep den nye regjeringen og det nye Stortinget kan gjennomføre:

  1. Innfør et mål om arealnøytralitet etter modell av målet om karbonnøytralitet.
  2. Innfør en naturavgift etter modell av CO2-avgiften.
  3. Legg en ambisiøs plan for å sikre at det grønne skiftet blir en omstilling for å løse både klimakrisen og naturkrisen

På twitter får kronikken mye åtgaum, ikke minst fra naturvern-Norge, og Jon Bjartnes i WWF Norge henstiller til at de som nå sitter i regjeringsforhandlinger i Hurdal tar til seg budskapet. 

Sabima sier: Vi har blitt stadig flere på laget for arealnøytralitet. Nå er det seniorforsker Lars H. Gulbrandsen ved FNI som argumenterer godt for hvorfor arealnøytralitet er en viktig del av løsningen på naturkrisen.