EU samarbeider i dag om å regulere kraftmarkedet på nye måter enn det som er gjort tidligere. Kan norske aktører delta når detaljene spikres – og hvordan ser dette ut i praksis?

Forskningsprosjektet «Implementing Network Codes» (INC) undersøker veivalgene som tas når EUs energimarkedspolitikk skal iverksettes, herunder vedtak om vilkår og metoder.

Metoder og vilkår er et stort antall detaljerte regler som skal sikre at handel med strøm skal foregå mest mulig knirkefritt innenfor EUs indre marked. De fyller ut viktige detaljer under fire retningslinjer for strømhandel og drift av strømnettet. Metoder og vilkår dreier seg blant annet om felles regler for hvordan kapasitet på utenlandskabler skal beregnes, som setter rammene for handel med strøm mellom land. Et annet eksempel er standardisering av sikkerhetsanalyse som ligger til grunn for den løpende driften av strømnettet.

Disse reglene befinner seg under den generelle EU-lovgivningen, og vedtas ikke av politikere. Derimot har en rekke offentlige og private aktører på tvers av europeiske land fått i oppgave å lage disse reglene. I noen tilfeller kan EUs energibyrå (ACER) ta beslutninger. Sett utenfra kan prosessen for å lage disse reglene kanskje virke som en apolitisk og rent teknisk affære, men her har det også foregått tøffe forhandlinger, viktige avklaringer og politiske så vel som juridiske dragkamper.

Metoder og vilkår bringer med seg særegne utfordringer for Norge som EØS-land. I april lanserer vi en rapport som undersøker hvordan norske aktører kan delta når slike regler skal utarbeides og vedtas. Hvilke EØS-tilpasninger gjelder, og hvordan skal reglene gjennomføres i Norge? Hvilke muligheter har norske aktører til å klage når vedtak fattes innenfor EU?

Meld deg på digital rapportlansering 28. april

INC er finansiert av Norges forskningsråd med delfinansiering fra offentlige og private aktører i kraftbransjen. Les mer om INC-prosjektet