Hydrogen har i dag stor oppmerksomhet som en av fremtidens energibærere, og som del av det grønne skiftet er det viktig at utviklingen av hydrogenteknologi går på skinner. Norge ønsker ifølge olje- og energiminister Terje Aasland å ta ledertrøya internasjonalt, når hydrogen skal gå fra å være en umoden til en moden teknologi.

Med enorm omstilling foran oss og dårlig tid, har Norges forskningsråd nå valgt å finansiere to nye store  sentre knyttet til hydrogenteknologi. Senteret FNI er en del av, har fått navnet HyValue, og skal ha en helhetlig tilnærming, med forskning på tekniske løsninger, økonomiske virkemidler, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko. FNI vil gå sterkt inn med samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til politikk og regelutforming på området i EU og europeiske land.  

Får forske på hydrogen som del av europeisk klimapolitikk

Det NORCE-ledede prosjektet får totalt 120 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, men med tunge industripartnere på laget vil det være enda mye større forskningsmidler tilgjengelig for den store hydrogensatsingen.

- Vi håper blant annet å kunne lyse ut en doktorgradsstilling gjennom Universitetet i Bergen, der den som blir ansatt får fast kontorplass på Polhøgda og nær tilknytning til vårt arbeid på hydrogen i klimapolitikken, sier Per Ove Eikeland, som leder arbeidet med HyValue ved FNI.

- Vi gleder oss til sammen med HyValue å spille en sentral rolle for implementering av hydrogen i Norge og gjennom dette gi et vesentlig bidrag til omstillingen som kreves for å oppnå nasjonale og internasjonale mål for energi, miljø og klima, sier Fionn Iversen, ansvarlig prosjektleder for HyValue ved NORCE.

Hele Norge forsker

Senteret samler en rekke forskningsmiljøer, og er forsterket med mange og tunge industriaktører. Slik skal senteret også bidra til stor innovasjonsevne i norske bedrifter.

Per Ove Eikeland ser fram til å bygge forskningsnettverk og samarbeid med solide forskningsmiljøer på Vestlandet.

- Nå skal vi bygge kompetanse og lage gode studier på hydrogen. Det er enorm oppmerksomhet rundt omstilling av energisystemet i Europa som følge av pågående energiforsyningskrise, forsterket av krigen i Ukraina.