Etter halvannet år med koronarestriksjoner var det lenge usikkert om det ville bli noen tradisjonell Arendalsuka i år. Arendalsuka går for å være «demokratiets dansegulv» eller leirbål, og er et sted hvor politikere, lobbyister og journalister lager og deltar Jon Birger Skjærseth digitally present at Cicero event on the Climate goalspå rundt tusen ulike arrangementer i løpet av en knapp uke. 

Det er ikke lenge siden FNs nye klimarapport gav klimasaken økt oppmerksomhet, og vi ser at klima er i ferd med å bli en av årets stortingsvalgs viktigste saker. Om lag 200 arrangementer på Arendalsuka kretser rundt energi, miljø og klima, og publikum var sultne på blant annet forskningsresultater fra FNI. Tirsdagen deltok FNI-seniorforsker Jon Birger Skjærseth med et innlegg om EUs green deal under et Cicero-arrangement om hvordan vi skal klare å nå klimamålene. 

Inderberg talking to Norwegian politicians about wind power licensingOnsdagen inviterte vi til foredrag og debatt om norsk vindkraft på land. Med forskerinnlegg fra FNIs Tor Håkon Jackson Inderberg og UiAs Mikaela Vasstrøm, fikk kommentatorer og debattanter en god ramme for diskusjon. NVE-direktør Kjetil Lund og bærekraftsdirektør i Energi Norge Eivind Heløe bidra begge med kommentarer, før et panel bestående av politikere, NHO og Naturvernforbundet diskuterte framtida for norsk vindkraft. Det var på dette arrangementet Kjetil Lund annonserte at han mente vi vil få en stopp i norsk vindkraftutbygging de neste ti åra, en uttalelse som har medført flere medieoppslag.

Andreas Østhagen holder foredrag om sikkerhetsutfordringer i nordområdene Det er valgkamp, og selv om ikke utenrikspolitikk står på topp på valgkampagendaen, inviterte vi torsdag til frokostmøte hvor FNI-seniorforsker Andreas Østhagen innledet om norske utfordringer i nordområdene, hvorpå Espen Barth Eide og Michael Tetzschner klargjorde henholdsvis Arbeiderpartiets og Høyres posisjoner når det gjelder partienes nordområdepolitikk.