Vindkraftanlegg reises på tross av at utbyggingen betyr store naturinngrep og -kostnader. 
Motstanden er knallhard, ordførere vil ikke ha anleggene og Stortingspolitikere innrømmer at ting har gått for fort. Likevel må intakt natur vike for vindkraftturbinene. Dette kan du lese i årets første nummer av Fjell og Vidde.

Forskningsleder Lars H. Gulbrandsen ved Fridtjof Nansens Institutt er enig i at NVE legger stor vekt på kommunenes standpunkt til vindkraftutbygging, men påpeker at kommunene har hatt liten innflytelse i den lange tiden som ofte går fra konsesjon er gitt til utbyggingen starter. 
– Mange kommuner har opplevd at turbinhøyden økes drastisk, plasseringen endres og samlet installert effekt utvides, uten at de har hatt reell medvirkning og uten at det har blitt stilt krav om nye konsekvensutredninger, sier Gulbrandsen.

– Vår forskning viser dessuten at av alle konsesjonssøknadene der NVE og OED har fattet endelig vedtak, er om lag to tredjedeler innvilget og en tredjedel avslått. Hvor stor andel av sakene som er avslått på grunn av naturhensyn, er umulig å fastslå.

Les hele saken her.