I sin nyutgitte bok om russisk politikk kaster Geir Hønneland, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, lys over Russlands politiske realiteter. Han gir en bekymringsfull beskrivelse av dagens Russland, som han karakteriserer som et autoritært kleptokrati preget av løgn, korrupsjon, og politisk undertrykkelse.

– Russland anno 2023 er først og fremst et autoritært kleptokrati gjennomsyret av løgn og korrupsjon, som har strupet politisk opposisjon, frie medier og sivilsamfunn, og startet en folkerettsstridig og grusom krig mot et fredelig naboland, sier Hønneland.

Les om boken på Forskning.no

I boken går Hønneland og medforfatter Jørgen Jørgensen gjennom Russlands politiske utvikling etter Sovjetunionens fall, og peker på den utfordrende russiske identiteten.

– Det å være russer innebærer å måtte operere i et landskap hvor du aldri vet om det du ser og hører, er virkelig eller ikke, om det er bra eller dårlig, forklarer Hønneland.

Han understreker også den utbredte korrupsjonen og maktens konsentrasjon rundt presidenten. 

– Presidenten har full kontroll over de viktigste ministeriene, samt sikkerhetstjenesten FSB, sier FNI-forskeren. – I praksis er det presidenten som utnevner statsminister og regjering.

Hønneland peker også på den strategiske rollen til presidentadministrasjonen i Kreml, og sammenligner den med kommunistpartiets ledelse i Sovjetunionen.

Boken avdekker også hvordan politikere i Russland klamrer seg til makten, og hvordan personlig berikelse på statens bekostning er en viktig motivasjon for å holde på politisk makt.

I tillegg berører boken temaer som den store russiske løgnen, undertrykkelsen av reell opposisjon, og den omstridte utenlandsk agent-lovgivningen.

Hønneland konkluderer med at dagens Russland er et land preget av autoritær kontroll, hvor virkeligheten er kompleks og utfordrende. Boken hans gir innsikt i de underliggende realitetene i russisk politikk og utfordrer våre oppfatninger om landet.


Jørgen Jørgensen og Geir Hønneland: Russisk politikk. En innføring. Fagbokforlaget, 2023.