Det er med glede Fridtjof Nansens Institutt kan meddele at Dr. Irja Vormedal har fått opprykk til stillingen som forsker 1. Gratulerer!

Forsker 1 er forskningsinstituttenes svar på professorstillingen, og henger tilsvarende høyt. Som forsker 1 kan du gå rett inn i en jobb som professor ved et universitet. 
Vormedal har en sterk bakgrunn innen miljøpolitikk, samt innen politikk og styring av akvakultur.

«Dr. Vormedals prestasjoner og bidrag til feltet miljøpolitikk og internasjonale relasjoner gjør at den anerkjennelsen hun nå får er vel fortjente,» skriver komiteen som vurderte opprykkssøknaden.

«Etter en lang reise fra student til forskningsassistent og doktorgradsstipendiat, rollen som mor og seniorforsker, er det med stor glede og takknemlighet at jeg nå tar steget til stillingen som forsker 1», sier Irja Vormedal selv. 

Akademisk reise og motivasjon

Dr. Irja Vormedal har vært seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt siden 2011. Den akademiske bakgrunnen hennes strekker seg fra bachelor- og mastergrad med utmerkelse fra London School of Economics and Political Science i 2005, doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2011, etterfulgt av mange år som forsker og prosjektleder. Miljøpolitikk, internasjonale relasjoner og statsvitenskap er hennes fag.

For å beskrive hva som driver henne i forskningen, sier Irja Vormedal: «Akademisk forskning har alltid vært min store lidenskap. Jeg blir dypt motivert av å bidra til å fremme  vår forståelse av hvordan samspillet mellom politikk og marked påvirker styringen av komplekse miljøproblemer som klimaendringer. Denne genuine motivasjonen kommer til å fortsette å drive meg til å søke nye prosjekter, der jeg ønsker å utforske og forklare politisk økonomi knyttet til grønn omstilling og endringer i politikk».

Miljøpolitikk og havbrukspolitikk

Dr. Vormedals publikasjonene er utgitt på respekterte vitenskapelige tidsskrifter, holder høy kvalitet og gjenspeiler betydelig teoretisk ambisjon og empirisk dybde, bemerker opprykkskomiteen. De peker på at publiseringene hennes har fått betydelig oppmerksomhet, med 289 sitater i Scopus per juni 2023. 

I tillegg har Irja Vormedal spilt en sentral rolle ved FNI hvor hun har bidratt til å sikre over 34 millioner kroner for fire store prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Hun har også fått prestisjetunge stipender som NFRs «unge forskertalenter». 

Opprykkskomitéen skriver: «Dr. Irja Vormedal er udiskutabelt en fremragende forsker med en dyp forståelse for forretningsliv, politikk og miljøregulering. Hennes arbeid, preget av teoretisk innovasjon og dype empiriske undersøkelser, har hatt betydelig påvirkning på feltet hennes. Hun har aktivt formet avgjørende prosjekter og datasett og har hatt konkret innvirkning på norsk politisk debatt».

FNI oppmuntrer til opprykksarbeid

I de senere årene har FNI kjørt en opprykksgruppe med mål om å støtte seniorforskere som sikter mot forfremmelse. De vurderer hvordan rapporter kan bli artikler, gir tilbakemelding på utkast til artikler, diskuterer bokideer og forsøker å tilpasse porteføljer slik at forfremmelsesprosessen ikke stopper opp på grunn av forskere som søker innenfor for smale områder.

«Dette har vært et hyggelig arbeid! Irja ville sannsynligvis ha blitt forfremmet selv uten instituttets innsats, men det har vært svært givende for resten av oss å ta del i denne reisen. Vi fortsetter å arbeide for at flere forskere skal følge hennes eksempel,» sier FNI-direktør Iver B. Neumann.

Seniorforsker Kristin Rosendal mener også Vormedals opprykk til forsker 1 er velfortjent. «Veiledning i prosessen er avgjørende for å sikre at søknaden til opprykkskomiteen er riktig timet. Kriteriene finnes i FNIs håndbok, men det er nyttig å ha noen å diskutere arbeidene med. Ledelsen bør motivere ansatte som nærmer seg rett opprykkstidspunkt og være tilgjengelige for rådgivning, også tidlig i meritteringsprosessen. Forskningsledere spiller en sentral rolle, og seniorkollegaer kan også konsulteres.»

Selv sier Irja Vormedal: «Jeg vil gjerne takke FNI for å være et fantastisk «hjem» av venner og kolleger, som også har muliggjort samarbeid med forskere i utlandet».

Kollegial støtte


Kristin Rosendal deler sine høye tanker om kollega Irja Vormedal: Research professor Kristin Rosendal.
«Det er lærerikt, enkelt, og gøy å jobbe sammen med Irja. Hun er analytisk sterk og dermed en man kan stole på at leverer solid både til prosjektsøknader og artikkelskriving. Når man gir seg i kast med kontroversielle saksområder som havbruk og lakselus er det viktig å være uredd – men enda viktigere å være ekstremt etterrettelig. Her utmerker Irja seg med å levere grundig forskningsarbeid. Irja har bidratt til å videreutvikle og styrke FNIs faglige plassering innen havbruk. Det er gøy fordi hun er en tøff og morsom dame som bidrar skikkelig positivt til FNIs sosiale arena.»

Vormedals kollega, seniorforsker Jon Birger Skjærseth, snakker også varmt om henne:
«Irja er fantastisk bra å jobbe med. Hun er faglig sterk og kreativ – jeg har lært mye av henne.Research Professor Jon Birger Skjærseth Hun er lite selvopptatt, åpen, raus og empatisk – tar vare på folk rundt seg og får kolleger til å samarbeide godt. Dessuten er hun hypersosial, morsom og vimsete.»

Han fortsetter:
«Hun er grundig og prioriterer skikkelig og solid arbeid framfor å presse ut flest mulig publikasjoner.  Irja produserer relevant forskning av svært høy kvalitet, både teoretisk og empirisk. Hun er analytisk sterk og fleksibel – jobber på svært ulike saksområder – fra havbruk til energi og klima. Irja er FNIs ressursperson innenfor politisk økonomi og selskapsstudier. Hun har bidratt sterk til å bygge opp FNIs kompetanse på havbruk, som har resultert i flere store prosjekter. Hun er viktig både akademisk og for beslutningstakere. Spesielt innenfor havbruk blir kompetansen hennes aktivt brukt av beslutningstakere til å utvikle mer effektive forvaltningsregimer.»

Forsker Mari Lie Larsen ved FNI samarbeider tett med Irja Vormedal og oppsummerer:esearcher Mari Lie Larsen
«Irja er en skikkelig nerd. Hun blir helt henrykt av gode problemstillinger. Hun blir veldig engasjert i det hun arbeider med, noe som  gjør at hun er veldig gøy å jobbe sammen med. I tillegg er hun alltid i godt humør, positiv og veldig flink å både motivere og applaudere andre. Hun er åpen, kreativ, smart, og flink å se essensen av det som er viktig å fokusere på. Hun er usedvanlig god med ord og får ethvert tema til å virke interessant».