Tema: Grønn vekst i russisk Arktis 

Stikkord: Russland, Arktis, grønn vekst, minke oljeavhengighet, teknologisk innovasjon, miljøpolitikk, avfallssektoren, 

Russisk Arktis huser betydelige naturressurser, samtidig som regionen sliter med store miljøødeleggelser. Russiske myndigheter har signalisert at de i framtida ønsker flere økonomiske bein å stå på for å unngå for stor avhengighet av olje- og gasseksport. De ønsker å prioritere innovasjon og avansert teknologi. Denne ideen bidrar potensielt til å forene miljømessig og sosial bærekraft med økonomisk vekst i russisk Arktis. Russisk akademia debatterer nå konseptet grønn vekst, som kan fremmes innenfor en slik satsing.  

Ved å kombinere sosiologiske vurderinger med policyanalyse og økonomiske hensyn, gransker dette prosjektet statusen for grønn vekst i russisk Arktis, utsiktene for at eksisterende miljøpolitikk vil bidra til grønn vekst på avfallssektoren (gruvedrift og husholdningsavfall) i Murmansk og potensialet for å skape grønne jobber. Prosjektet undersøker også konseptualiseringene av grønn vekst i Russland innenfor rammeverket satt av internasjonal debatt. Russland har innført en rekke forskrifter for å fremme grønn vekst; reformen for husholdningsavfall og best tilgjengelig-teknologikravet er spesielt relevant for våre case-studier. Den russiske akademiske debatten anerkjenner hovedelementene for grønn vekst i den vestlige debatten, selv om en rekke spørsmål typisk for miljøpolitikken i Russland også dukker opp. Prosjektperiode: 2019 - 2022

The project team, with project leader Anna Korppoo in the middle.
Prosjektgruppen, med prosjektleser Anna Korppoo i midten.

 

FNI PROSJEKTLEDER

  • Seniorforsker
    +358 50 530 1665

    E-post

    akorppoo@fni.no
    Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd (NORRUSS-programmet)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer