Kina, som verdens nest største økonomi, spiller en nøkkelrolle i forsyningskjedene for kritiske mineraler og metaller. Som medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO) er Kina dypt integrert i de globale forsyningskjedene, inkludert de for kritiske mineraler og metaller. Landet har spesialisert seg på utvinning og behandling av disse ressursene, og har fått en dominerende posisjon på verdensmarkedet.

Kina har praktisk talt monopol på tilgangen til visse ressurser, spesielt tunge sjeldne jordarter, som er avgjørende for en rekke teknologiske og industrielle sektorer. For tiden står Kina for nesten all produksjon av tunge sjeldne jordmetaller (HREE), 85% av lette sjeldne jordarter (LREE), og 86% av wolfram.

Dette har de greid grunnet en målrettet politikk for å få teknologisk og markedsmessig lederskap innen utvinning og behandling av sjeldne jordarter. Mineralene er av stor betydning både for militærindustrien og for den globale energiomstillingen, spesielt innenfor fornybar energiproduksjon, energilagringsteknologi og elektrisk transport.

Vårt forskningsprosjekt vil analysere Kinas rolle i forsyningskjedene for kritiske mineraler og metaller, og si noe om hvilke implikasjoner dette har for vestlig energiomstilling, sikkerhet og forsvarsindustri. Prosjektet vil dermed gi økt innsikt og forståelse for utfordringer som Norge står overfor, og som påvirker Norges internasjonale posisjon og sikkerhet.

Prosjektperiode: 2024

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for FoU