N-SAFE-prosjektet undersøker den nye rollen ikke-statlige organisasjoner (NGOer) spiller når de samarbeider med regjeringer over hele verden i den globale kampen mot ulovlig fiske. Dette er en viktig utvikling, for dersom det fungerer, kan slike partnerskap forandre måten vi tenker om å beskytte planetens stadig mer skjøre oseaniske økosystem fra ulovlig og uregulert overfiske.

Disse felles NGO-statlige fiskeribeskyttelsesprogrammene er fortsatt understudert. Som et resultat vet vi svært lite om den tekniske arten og innholdet til disse nye NGO-statlige fiskeriprogrammene, deres effektivitet og virkning, og deres mulige replikerbarhet andre steder. Vi vet også lite om de politiske konsekvensene av å overføre rettshåndhevelsesansvaret til en NGO – både for regjeringer og NGOer. Kan frivillige organisasjoner spille en produktiv rolle i å bekjempe internasjonal ulovlig fiske på åpent hav? Kan frivillige maritime organisasjoner gå over fra «aktivistiske» organisasjoner til ansvarlige og effektive statlige partnere? Hva er de politiske konsekvensene av å introdusere en frivillig organisasjon i det som tradisjonelt er en rettshåndhevelsesfunksjon tillagt staten?

N-SAFE-teamet søker å finne svar på disse spørsmålene ved å engasjere seg med og studere frivillige organisasjoner og offentlige aktører som er involvert i disse spennende nye programmene som dukker opp rundt om i verden.

 

Prosjektperiode: 2021-2024

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +1 6123870521

  E-post

  pcullen@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd