Halvparten av de voldelige konfliktene som har funnet sted på det afrikanske kontinentet siden midten av 1990-tallet, har vært relatert til naturressurser og energi. Nå ser vi en betydelig økning av grønne, fornybare energiprosjekter over hele Afrika for å imøtekomme energibehov og bekjempe klimaendringer.

Et viktig spørsmål vi nå må stille er hvordan vi kan forhindre at en ressursforbannelse oppstår i de nye sektorene for fornybar energi i afrikanske land? Dette er ikke noe nytt. Afrika har store reserver og mange typer naturressurser, som olje, gass, mineraler og metaller, skog, vann, og fruktbart land. Til tross for dette har mange afrikanske land blitt forbannet av deres naturressurser. Ressursforbannelsen skjer når naturressurser med høy verdi som olje og diamanter utløser væpnet konflikt, utdypt fattigdom og tillater ikke-demokratiske regjeringer å forbli ved makten, spesielt i fattige og svake land. Dette prosjektet undersøker hvordan og hvorfor en "grønn forbannelse" kan oppstå i afrikanske land, og hvordan fornybar energi-investeringer utløser voldelige konflikter. 

Prosjektperiode: 2020-2023
 

PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges forskningsråd