Dårlig idé å skrote Nasjonal ramme for vindkraft ('Scrapping the national framework for windpower is a bad idea')

Kommunal Rapport, 27.09.2019. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS