Derfor kan elektrifisering av Melkøya være en politisk kortslutning (Why Electrifying Melkøya Could Be a Political Short Circuit)

Aftenposten, August 11, 2023. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS