Erik Ettner Sanne

Masterstudent
+47 47480680

E-post

eesanne@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER
  • Arktispolitikk
  • Norsk Svalbardpolitikk
  • Internasjonal marin ressursforvaltning 
  • Norsk utenrikspolitikk


Masteroppgave: De politiske drivkreftene bak EUs posisjon i uenigheten over torskekvoter med Norge i Svalbardsonen etter Brexit
 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Nåværende masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). 
  • Bachelorgrad i statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU).  
  • Sommerkurs i kinesisk politikk og samfunn ved Fudan Universitet i Shanghai.

 

Arbeidserfaring

  • Vitenskapelig assistent ved UiO.  
  • Studentpraktikant ved den norske ambassaden i Dublin.