Utsyn – senter for sikkerhet og totalforsvar, October 12, 2023.