Andreas Østhagen

Seniorforsker
+47 47330349

E-post

ao@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Jeg forsker på den politiske dynamikken i Arktis og nordområdene, og er særlig opptatt av sikkerhet og geopolitikk. Jeg jobber med å beskrive kompleksiteten i samarbeid og konflikt i Arktis, sentrale aktører som Norge, EU, USA og Kinas interesser og handlinger ettersom regionen endrer seg fysisk og politisk. Forskningen min bygger på arbeid og casestudier for å forstå begrepet maritime grenser (og involverte tvister) bredere, og å se på hvem som «eier» havet og den geopolitiske dynamikken der.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt, Oslo (2019-d.d.)
 • Fulbright Scholar, ved Harvard University & Woodrow Wilson Center (2021-2022)
 • Førsteamanuensis, Oslo Nye Høyskole (kursansvarlig for ‘Geopolitics in the Arctic’) (2018-pågående)
 • PhD International Relations, University of British Columbia (UBC) (2015-2019)
 • Visiting researcher, Brenn School of Environmental Science & Management, University of California Santa Barbara (2019)
 • Forsker, Fridtjof Nansens Institutt, Oslo (2017-pågående)
 • Programkoordinator og forsker, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Oslo (2014-2017)
 • M.Sc. European Politics and International Affairs, London School of Economics and Political Science (LSE) (2009-2010)
 • Bachelor statsvitenskap (politisk økonomi), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2006-2009)


Arbeidserfaring 

 • Seniorrådgiver, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen ved Nord Universitet, Bodø (deltid), (2015-pågående)
 • Global Fellow, Woodrow Wilson Center, Washington DC (2021-pågående)
 • Senior Fellow, The Arctic Institute, Washington DC (2011-pågående)
 • Konstituert direktør, North Norway European Office, Brussels (2013)
 • Rådgiver, North Norway European Office, Brussels (2010-2014)
 • Gjesteforsker, Munk-Gordon Arctic Security Program, Toronto (2013)
 • Research intern, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington DC (2011)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer