Arktisk råd er det viktigste forumet for internasjonalt samarbeid i Arktis, men hva som blir gjort i dette samarbeidsforumet er likevel mindre kjent. 

Det har vært store ambisjoner for Arktisk råd, men disse har ikke alltid blitt innfridd.  Arktisk råd er like fullt den viktigste premissleverandøren for en aktiv og kunnskapsbasert debatt om utfordringene i nord. Formannskapsperiodene til de arktiske statene har medført ulike prioriteringer, ulike ambisjonsnivåer og forskjellig gjennomføringsevne. I 2023 tar Norge overformannskapet.

I dette prosjektet ser vi nærmere på muligheter og utfordringer i tilknytning til det norske formannskapet. Krigen i Ukraina har endret mulighetsrommet. Hva kan Arktisk råd gjøre nå? Vi ønsker å legge til rette for en velinformert akademisk og offentlig diskusjon om Arktisk råd.

FNI PROSJEKTLEDER

FNI DELTAKERE

PROSJEKTMIDLER

Utenriksdepartementet

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer