Arctic Frontiers i Tromsø er en veletablert møteplass for forskere, politikere, byråkrater, næringsliv og lokalbefolkning på tvers av landegrenser i Arktis. På tross av at det i år blir særdeles begrenset russisk deltakelse, er programmet spekket med aktuelle arrangementer. FNI er alltid til stede på den årlige konferansen. 

–  Den vitenskapelige biten av Arctic Frontiers er uhyre sentral for oss, fordi forskere får lagt fram sine funn om arktisk utvikling her. Men den politiske nettverksdimensjonen er også svært viktig. Her får politikere og embetsfolk snakket om utviklingen i Arktis, formelt og uformelt, sier seniorforsker ved FNI, Svein Vigeland Rottem. Han trekker også fram viktigheten av at konferansen er i Tromsø. – Det er viktig at Tromsø får vist seg fram som den arktiske hovedstaden, sier han. 

Logo AF

 

Fra FNI er seniorforsker Andreas Raspotnik med som konferansier for hele konferansen, noe han også var i fjor. Raspotnik forsker på EUs Arktis-politikk og det som kalles Arctic Blue Economy. 

Seniorforsker Svein Vigeland Rottem er med i to sesjoner. Mandag 30. januar kl. 13:30 – 15:00
leder han en side-event om Svalbards fremtid
sammen med Hav & Arktis-direktør Jan-Gunnar Winther. Norsk befolkning på Svalbard er viktig for Norge. Svalbard har lenge vært et gruvesamfunn, men når det siste gruven stenger må en finne nye næringsveier på øygruppa. Hva skal Svalbard satse på?  

Med seg har de et panel bestående av professor Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning, Christian Skottun fra Telenor Svalbard, Arild Olsen som leder Longyearbyen lokalstyre, og Linda Randal fra Innovasjon Norge. 

Tirsdag 31. januar kl. 9:00 – 10:30 leder Rottem en sesjon om Arktisk råds fremtid. Norske myndigheter jobber intenst med å forberede norsk overtakelse av formannskapet i Arktisk råd fra Russland, noe som etter planen skal skje 11. mai 2023. Arktisk råd er det viktigste internasjonale samarbeidsforumet i Arktis, og arbeidet ble satt på pause kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. De andre sju arktiske landene jobber videre innenfor Arktisk råd, men er det noen mening i å ha et Arktisk råd uten Russland? 

Rottem er Norges fremste ekspert på Arktisk råd, og i denne sesjonen diskuterer han med en rekke fremtredende eksperter på Arktis-politikk. De som sitter i panelet er Seniorforsker Elana Rowe fra NUPI, Evan Bloom fra Wilson Center i Washington, Lars-Otto Reiersen som er direktør i Arctic Knowledge, forsker Malgorzata Smieszek fra UiT, og professor Whitney Lackenbauer fra Trent University i Canada. 

Seniorforsker ved FNI Andreas Østhagen deltar onsdag 1. februar kl. 19:00 – 20:30 i den norsk-språklige side-eventen Arktisk geopolitikk, lokale konsekvenser. Her vil de diskutere hvordan de internasjonale spenningene påvirker byer og lokalsamfunn i nord. Hvilken rolle spiller lokale og regionale myndigheter? 

Ordstyrer er Gøril Johansen fra Pro Tromsø, og blant deltakerne er fylkesrådsleder i Troms & Finnmark fylkeskommune Kristina Torbergsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet Bent-Joacim Bentzen ordførerne i Bodø, Tromsø og Porsanger, samt sametingsrepresentant Karen Anette Anti. 

Arrangører er Fridtjof Nansens Institutt, Tromsø Kommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Fulbright Arctic Initiative, Internasjonalt seminar og Arctic Frontiers.