Svein Vigeland Rottem

Seniorforsker
+47 90021931

E-post

svr@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Svein Vigeland Rottem er seniorforsker ved Fridtjof Nansen institutt. Han forsker på  samarbeid og sikkerhetspolitikk i Arktis, reguleringer av Arktis og Arktisk råd.

Rottem’s doktorgrad i statsvitenskap handlet om det norske forsvarets møte med en ny virkelighet etter den kalde krigen, med fokus på sikkerhetspolitikk i nord. 

De seneste år har han rettet blikket mer mot nord og forsket på reguleringer i Arktis, maritim sikkerhet, forholdet mellom politikk og vitenskap og Arktisk råd. Han har publisert en lang rekke fagfellevurderte artikler, bøker og rapporter om disse temaene, og har også bred erfaring med forskningsformidling.

BAKGRUNN & ERFARING

 

  • Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (2007-d.d.)
  • Førsteamanuensis II, Bjørknes Høyskole (2020- d.d.) 
  • Undervisning, introduksjon til internasjonale relasjoner, innføringskurs, Tromsø, høst 2002, 2003, 2004 og 2005
  • Undervisning, Endrede sikkerhetskonsepter, Nordområdene, Norsk forsvar, klimaendringer, fordypningsemne (2003-2015) 
  • Ekstern og intern sensor, Internasjonal politikk, Oslo, Trondheim og Tromsø
  • Veiledning, bachelor- og masternivå, Tromsø og Oslo
  • Kursutvikler, Internasjonale relasjoner, sikkerhetspolitikk og arktisk styring, bachelor- og masternivå, Tromsø (UiT), Bardufoss (UiT), Oslo (Bjørknes Høyskole)
  • Konferansearrangør, miljøpolitikk, folkerett, sikkerhetspolitikk, Arktisk råd

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer