Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis

Internasjonal Politikk, Vol 78, No 4, 2020, pp. 466-477. 

Nordområdene har vært på den norske utenrikspolitiske agendaen i 15 år. Mye har endret seg i denne perioden. Det som preger debatten i 2020, er forestillinger om stormaktpolitikk og rivalisering i nord. Samtidig hevdes det fra de arktiske hovedstedene at regionen er preget av samarbeid, og at de arktiske statene har fellesinteresser som gjør konflikt lite sannsynlig. Hvordan kan to så ulike oppfatninger om Arktis opptre samtidig? I dette bidraget foretar vi en lagdeling mellom tre ulike nivåer av sikkerhetspolitikk i og om nordområdene og Arktis. Dette tydeliggjør hvordan regionen kan være preget av både samarbeid og rivalisering på samme tid. Samarbeid og rivalsering vektes ulikt avhengig av tid og sted, men de er ikke gjensidig utelukkende.

Lenker

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post

FORSKNINGSOMRÅDER