Tema: Geopolitiske og -økonomiske konflikter til havs i Arktis 

Stikkord: Internasjonale maritime konflikter og grenser, kontinentalsokkel, verneområder, shippingruter, fiske,  

Dette prosjektet retter søkelys mot disputter til havs i Arktis. Det underliggende premisset som prosjektet er tuftet på er at for å forstå geopolitiske utfordringer i et Arktis i endring, må vi forstå dynamikken i nye disputter som angår hav og relaterte marine ressurser.  

Det siste tiårets teknologiske utvikling og staters tiltakende interesse i utnyttelse av havet har ført til at vi trenger å bedre forstå konflikter og konflikthåndtering til sjøs. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis. Eksempler der inkluderer overlappende kontinentalsokkelkrav, opprettelsen av verneområder, det rettslige fundamentet for arktiske shippingruter og fordelingen av grenseoverskridende fiskebestander. 

Forskning på maritime konflikter har imidlertid en tendens til å være saksorientert og sees sjelden i sammenheng med mellomstatlige konflikter, folkerett og politisk geografi. Dessuten har maritime disputter ofte blitt avvist som perifere i konfliktlitteraturen eller behandlet på lik linje med tvister på land. 

Hva avgjør fremveksten og utviklingen av tvister om marine ressurser og maritime grenser i Arktis? Hvilke faktorer fører til endringer i denne dynamikken? Hva kan dette fortelle oss om konflikthåndtering og løsning mer generelt til havs? 

I dette prosjektet undersøker vi disputter innenfor flere rettslige områder i kyststatens havrom: eksklusive økonomiske soner, kontinentalsokler og internasjonalt farvann. Ved å kombinere ulike grener av sosiale studier - internasjonale relasjoner, folkerett, politisk geografi og konfliktstudier - bruker vi en innovativ tilnærming for å forklare de geopolitiske og geoøkonomiske dimensjonene av nye maritime konflikter mellom arktiske stater. 

Funnene vil være relevant ikke bare for Arktis, men også for andre maritime domener som opplever raske miljømessige, økonomiske og politiske endringer. 

Prosjektperiode: 2020-2023

 

2020-2021
WP I – EEZWP II – Continental ShelfWP III – High Seas
Lead: Dr Andreas Østhagen (FNI/HNC)
Prof. Arild Moe (FNI)
Dr Svein Rottem (FNI/Bjørknes)
Prof. Clive Schofield (WMU/ANCORS)
Ms Emily Tsui (UofT/TAI)
 
Cases:
1: North Atlantic/Barents fisheries
2: Maritime boundarie
Lead: Prof. Øystein Jensen (FNI)
Dr Signe V. Busch (UiT: Arctic Univ. of Norway)
Dr Natalia Andreassen (High North Center) 
Cases:
1: CLCS claims
2: Svalbard Zones
Lead: Prof. Olav Schram Stokke (FNI/UiO)
Prof. Suzanne Lalonde (Univ. Montreal)
Dr Christian Prip (FNI) 
Cases:
1: Arctic MPA
2: Arctic Ocean Fisheries

 

2021-2022
Synthesis track I – Arctic disputesSynthesis track II – Ocean governance and spatiality
Lead: Dr Svein V. Rottem (Fridtjof Nansen Institute)
Dr Berit Kristoffersen (UiT: Arctic Univ. of Norway)
Prof. Frode Mellemvik (High North Center)
Dr Dmitriy Tulupov (Saint-Petersburg State Univ.)
Prof. Gunhild Hoogensen Gjørv (UiT: Arctic Univ. of Norway)
Dr. Mike Sfraga (Wilson Center)
Lead: Dr Andreas Østhagen (Fridtjof Nansen Institute)
Prof. Philip Steinberg (Univ. Durham)
Dr Kimberley Peters (Univ. Liverpool)
Prof. Olav Schram Stokke (FNI/UiO)
Prof. Michael Byers (Univ. British Columbia)

 

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47476508

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd

BØKER

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer

I MEDIA

Vis mer