Denne uken la utenriksminister Anniken Huitfeldt fram planen for hva Norge skal gjøre i Arktisk råd de neste to årene.

Norge skal overta formannskapet fra Russland samtidig som forholdet mellom resten av rådet og Russland er iskaldt etter invasjonen av Ukraina. – Det er ikke sikkert vi klarer å bevare Arktisk råd, sa utenriksministeren til NRK i en sak der også FNI-forsker Svein Vigeland Rottem kommer til orde. Han har i en årrekke forsket på Arktisk råd, den viktigste plattformen for internasjonalt samarbeid i nord. – Alle de arktiske statene må sette sin ærgjerrighet til side, skriver han i en fersk kronikk på High North News.

Tirsdag la Rottem fram sin analyse av regjeringens muligheter og satsinger på Dagsnytt 18, sammen med klimaminister Espen Barth Eide og sametingspresident Silje Karine Muotka. 

– Det er tre hovedgrunner til at det er viktig at Arktisk råd overlever krisen rådet står i nå, sa Rottem på Dagsnytt 18. - Urfolks stemme, klimakunnskap vi trenger på tvers av landegrenser og at det kommer en tid da vi igjen skal samarbeide med Russland. 

– Vi bør ha et mulighetsrom for å samarbeide med Russland i en tid etter dette. Når det er mulig politisk og moralsk. Halvparten av Arktis er russisk, og det er ikke mulig å forstå Arktis uten at Russland er involvert på en eller annen måte, fastslo Rottem i NRKs debattstudio.