Tema: Fiskeforedling på Svalbard 

Stikkord: blå økonomi, næringsliv på Svalbard, fiskeri, fiskemottak, snøkrabbe 

Potensialet for "blå økonomi" i Arktis, det vil si bærekraftig bruk av havets ressurser for å skape økonomisk vekst, får stadig mer oppmerksomhet. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvordan dette potensialet kan realiseres. Dette gjelder ikke minst for Svalbard og lokalsamfunnet Longyearbyen, som de siste tiårene har gått fra å være en gruveby til et moderne samfunn med flere bein å stå på økonomisk.

Landing og foredling av fisk har blitt trukket fram som en mulig ny næringsvei på Svalbard –det vil kunne gi bedre livsgrunnlag for lokalsamfunnet og bidra til å opprettholde befolkning og norsk tilstedeværelse på øygruppen. Vi vet foreløpig lite om betingelsene for ilandføring av fisk der, både når det gjelder rettslige og politiske rammer og ikke minst økonomisk lønnsomhet. Dette er noe vi sammen med sentrale næringsaktører søker kunnskap om i prosjektet. Vi ser først på utbredelsen av sentrale fiskebestander i Barentshavet, som torsk, reker og snøkrabbe, samt på hvor fiskeriaktivitetene de siste årene har funnet sted. Er det tegn til at det er mer fisk og mer fangst i de nordlige havområdene rundt Svalbard? Videre ser vi på de juridiske, politiske og økonomiske rammebetingelsene for ilandføring av fisk på Svalbard før vi diskuterer hvilke konsekvenser ilandføring og foredling av fisk kan ha for lokalsamfunnet på øygruppen. 


Prosjektperiode: 2020-2023
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286

  E-post

  pskedsmo@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer

I MEDIA

Vis mer