Kystvaktens hevdelse av norsk suverenitet rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner

Internasjonal Politikk, Vol 78, No 2, 2020, pp. 167-192.

Lenker

FNI DELTAKERE