FORSKNINGSINTERESSER
  • Fiskeri i Barentshavet 
  • Russisk fiskeriforvaltning 
BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn 

  • Cand. Polit., Universitet i Oslo, 1999 (statsvitenskap, russisk og serbokroatisk)  

 

Arbeidserfaring  

  • Forsker ved Fridtjof Nansens institutt 
  • Firskerikonsulent, Norges ambassade til Moskva, 2002 – 2006 
  • Tolk (1988 – 1992) og inspektør (1992 – 1995) for Kystvakta  

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer