Arktis har lenge vært en region preget av stabilitet og samarbeid, tross geopolitisk spenning mellom stormakter med interesser i regionen. Nå er det mer opprørt hav i nord. Spenningene i Arktis skyldes stort sett konflikter i andre deler av verden som får konsekvenser for området. 

Den norske regjeringen opprettholder fortsatt idéen om "high north, low tension" – ikke som en beskrivelse av virkeligheten, men som et mål. 

– Ny spenning og nye konstellasjoner krever ny forskning, sier IR-forsker og FNI-direktør Iver B. Neumann.  

Sikkerhet i nord etter 2022

De neste tre årene skal noen av verdens fremste eksperter på Arktis sikre at Norge holder tritt med debatten om forholdene rundt arktisk sikkerhet.

Arctic3D-prosjektet ledes av Iver B. Neumann. Seniorforsker ved FNI Andreas Østhagen er mannen bak ideen for forskningssøknaden. 

– Vi skal jobbe for å forstå hvorfor nordområdene har vært så stabile og lite konfliktfylte fram til 2022, samt at vi skal kartlegge konsekvensene for Arktis av Russlands invasjon i Ukraina i fjor, sier Østhagen.

Han forteller at det å forstå fortiden kan si noe om fremtiden, trass i at situasjonen i nord nå er helt forandret: 
– I siste del av prosjektet skal vi bruke scenarier til å analysere mulige veier videre i Arktis. 

Prosjektet skal utforske arktiske sikkerhetsdynamikker, med tre tilnærminger til geopolitikk i Barentshavet og Beringhavet. De tre tilnærmingene dreier seg om deterrence, dependency og dialogue (3D).

Risiko for konflikt må møtes med flere nøkler

Østhagen mener FNI er godt rigget for oppgaven fordi vi har en helhetlig tilnærming til sikkerhetspolitikk, som rommer samspillet mellom hard og myk makt: 
– Vi tror ikke at det kun er militær avskrekking, kun økonomisk gjensidig avhengighet eller kun dialog og samarbeid som er nøkkelen for å forstå stabilitet i Arktis. Vi er opptatt av å se på mange ulike dimensjoner for å forklare hvorfor det har vært så fredfullt i Arktis helt fram til nå. 

Han fremhever at FNI har landets største forskningsmiljø på nordområdene og internasjonal politikk, og har knyttet til seg topp relevante brukerpartnere og forskningspartnere. 

Prosjektet Unpacking Arctic Security Dynamics: A 3D approach to geopolitics in the Barents and Bearing Seas (Arctic3D) ledes av Iver B. Neumann med FNI-forskerne Andreas Østhagen, Anne-Kristin Jørgensen, Svein Vigeland Rottem, Arild Moe, Ida Hvinden, Serafima Andreeva og Gabriella Bolstad.

Prosjektet fikk støtte på 6 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og har partnere fra Københavns universitet, Finsk utenrikspolitisk institutt (FIIA), Wilson Center i Washington DC, Harvard University, Nord universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og McGill University i Canada.