Arild Moe

Seniorforsker
+47 92696167

E-post

amoe@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Det meste av forskningen min har vært viet Russland, spesielt energisektoren og energipolitikk. Jeg har skrevet om den interne organiseringen av olje- og gassindustrien, potensialet for utenlandsk deltakelse og eksportpolitikk. Jeg har også studert utviklingen av russisk klimapolitikk og dens forhold til energiinteressene, og er for tiden engasjert i et prosjekt om konsekvenser av klimaendringer for økonomisk utvikling i russisk Arktis. Jeg arbeider også med økonomiske drivkrefter så vel som politiske og juridiske rammebetingelser for skipsfart i Arktis, spesielt den Nordlige sjørute. Norsk politikk i nordområdene, spesielt knyttet til Svalbard, har vært en interesse gjennom hele min tid som forsker.

BAKGRUNN & ERFARING
  • Cand. Polit. Universitetet i Oslo 1983 (Statsvitenskap, russisk og offentlig rett)
  • Forsker 1 ved FNI (2018 – d.d.)
  • Konstituert direktør FNI (2002-04, 2014-15)
  • Ass dir. FNI (1994-2014)
  • Førsteamanuensis 2 ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg / UiO (2009-2013)
  • Gjesteforsker, Stanford University (1990)
  • Ansatt som forsker ved FNI siden 1983. 
     

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer