Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis er utfordrende. Stat-til-stat relasjoner er de mest anspente de har vært siden slutten av den kalde krigen. Hotlines mellom militære kommandosentraler eksisterer, men tillitsskapende tiltak og dialog mangler. Siden mars 2022 har samarbeid med Russland i Arktisk råd vært begrenset, mens landet trakk seg fra Barentssamarbeidet.

Spenning i Arktis oppstår ikke først og fremst på grunn av problemer i den arktiske regionen, men på grunn av spill-over fra konflikt i andre deler av verden. Likevel manifesterer spenningen seg i nord i form av militære øvelser, suspendert multilateralt og bilateralt samarbeid og provoserende uttalelser fra russiske politikere. Dette er spesielt tydelig i Barentshavet. Her opprettholder den norske regjeringen fortsatt ideen om «det høye nord, lav spenning» – ikke som en beskrivelse av virkeligheten, men som en ambisjon. På den andre siden av polen, i Beringhavet, dukker det opp en annen sikkerhetsdynamikk i kjølvannet av økt kinesisk-russisk samarbeid.

Hva tillater såkalt "lav spenning" i nordområdene? Hva muliggjorde relativt stabile sikkerhetsforhold frem til 2022? Hvordan fungerer de ulike mekanismene som påvirker staters atferd i Arktis? Hvordan endret forholdene seg etter den russiske invasjonen av Ukraina i 2022? Og hvordan, hvor og med hvilket fokus kan styringsmekanismer utvides, om i det hele tatt?

I løpet av tre år vil vi utforske disse spørsmålene. De første to årene er dedikerte til arbeidspakker strukturert rundt tre dimensjoner (3D) – avskrekking (deterrence), avhengighet (dependence) og dialog – for å forklare sikkerhetsdynamikkene i Arktis både før og etter 2022. Noen av verdens fremste Arktis-eksperter vil sørge for at vi får i gang en debatt om arktiske sikkerhetsforhold. I det siste prosjektåret vil vi ta fatt på to oppgaver: å syntetisere funn gjennom scenarioworkshops, og å koble Arctic «governance» med globale så vel som andre regionspesifikke trender.

Prosjektperiode: 2024-2026

 

Arctic3D – Leader team/coordination: Prof. Neumann; Dr Østhagen; Dr Jørgensen; Dr Rowe

RQ 1 – (January 2024–December 2025)

WP 1 – Deterrence

Case 1: Nordic security dilemma

   -   Dr Andreas Østhagen (FNI)

   -   Lin A. Mortensgaard (KU)

   -   Dr Samu Paukkunen (FIIA)

   -   Prof. Silja B. Ómarsdóttir (ICE)

Case 2: Security in the Bering Sea

   -   Dr Rebecca Pincus (Wilson)

   -   Dr Andreas Østhagen (FNI)

WP 2 – Dependence

Case 1: Barents/Bering fisheries

   -   Dr Anne-Kristin Jørgensen (FNI)

   -   Dr Andrey Todorov (Harvard)

   -   Prof. Geir Hønneland (FNI)

Case 2: Petroleum interdependence

   -   Prof. Arild Moe (FNI)

   -   Ida Soltvedt Hvinden (FNI)

WP 3 – Dialogue

Case 1: Track-two dialogue

   -   Dr Elana W. Rowe (NMBU)

   -   Dr Andreas Raspotnik (FNI)

   -   Dr Andreas Østhagen (FNI)

   -   Prof. Whitney Lackenbauer (TU)

Case 2: Arctic Council

   -   Dr Svein Rottem (FNI)

   -   Serafima Andreeva (FNI)

   -   Pavel Devyatkin (TAI)

RQ 2 & 3 – Scenarios and Governance (January 2026 – December 2026)

WP 4 – Scenarios and risk reduction

Lead: Dr Elena Dybtsyna (NORD)

   -   The whole project group

WP 5 – Global and regional security governance

Lead: Dr Andreas Østhagen (FNI)

   -   Dr Rebecca Pincus (Wilson)

   -   Prof. Iver B. Neumann (FNI)

   -   Prof. Jennifer Welsh (McGill)

Users and communication (2024–2026):

Norwegian users:

- Norwegian Ministry of Foreign Affairs

- Norwegian Ministry of Defence

- Arctic Parliamentarians / Norwegian Parliament

- Norwegian Joint Headquarters

US users:

- Arctic Parliamentarians / US Senate

- US DoD Arctic Strategic Office

- State Dep. Arctic Security Officer

- US Coast Guard Academy

Communication / engagement:

- Fridtjof Nansen Institute (coordination & Oslo events)

- The Arctic Institute (early-career outreach & op-eds)

- Woodrow Wilson Center (events/workshop in DC)

- High North Center at Nord University

(Arctic course and scenario workshop in Bodø)

- Ted Stevens Center for Arctic Security Studies (Alaska event and outreach)

 

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 47620029

  E-post

  ishvinden@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 97892081

  E-post

  sandreeva@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd