Serafima Andreeva

Forsker
+47 97892081

E-post

sandreeva@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Serafima Andreeva er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Hun interesserer seg for prosessene som finner sted i fremveksten og oversettelsen av vitenskapelig kunnskap. Hennes faglige bakgrunn kommer fra sosiologien, og hennes forskningsinteresser dreier seg om samspillet mellom vitenskap og politikk i relasjon til klima og miljørelaterte problemstillinger, russisk klimaforskning, og Arktisk Råd.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Mastergrad i sosiologi fra NTNU (2020-2022). Masteroppgave:
  "The Growth and Harvesting of Russian Climate Science: A qualitative study of Russian climate scientists’practices and experiences with implementation of Arctic research."
 • Bachelorgrad i sosiologi fra NTNU. (2017-2020) Bacheloroppgave: "Samfunnsforskning i Gretas tid - En kvalitativ studie av samfunnsviterens bidrag til tverrfaglig klimaforskning."

 

Arbeidserfaring

 • Juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (fra 2022)
 • Redaksjonsmedlem i Sosiologen.no (fra 2022)
 • Vitenskapelig assistent på prosjektet “Comprehensive mapping of macro-societal orientations of organizations”, NTNU (2021-2022)
 • Studentassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU (2020-2021)
 • Prosjektpartner og nøkkelperson for Sosiologisk Poliklinikk (2019-2021)
   

Publikasjoner

Å skrive bacheloroppgave – et studentperspektiv
Serafima Andreeva og Katrine Rønning Larsson
I Stuvøy, Tøndel og Tjora (eds), En smak av forskning – bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm, 2021, pp. 23-31

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer