Arctic Circle samler årlig 2 000 Arktis-folk fra næringsliv, myndigheter, forskning og sivilsamfunn for å diskutere utfordringer og muligheter i nord. Her skal FNI-teamet stå for egne arrangementer, delta i paneldiskusjoner og bidra til vesentlige samtaler om Arktis. 

Torsdag 19. oktober 2023: 

FNI har en svært aktiv dag med mye på tapetet. Vi starter med en sesjon om "Fremtiden for Arktisk skipsfart i en tid med geopolitiske spenninger og regionalisering" (09:00-09:55), organisert av UArctic. I panelet er eksperter som Norges arktiske ambassadør (SAO) Morten Høglund, og Arild Moe, forskningsprofessor ved FNI.

FNI-forsker Gørild Heggelund på Arctic Circle 2022.

 

FNI arrangerer en sesjon om "Kina i Arktis: Ekstern påvirkning på regional styring" (09:00-09:55). Iselin Stensdal, Erdem Lamazhapov, Gørild Heggelund er blant de som skal belyse Kinas rolle i Arktis.

 

Dagen fortsetter med FNIs deltakelse i "EU i Arktis: Oppfatninger fra ikke-arktiske og sørlige medlemsland" (10:10 – 11:05). Andreas Raspotnik, seniorforsker ved FNI, vil bidra til denne diskusjonen.

 

FNI vil også kaste lys over skiftende dynamikk mellom Russland og Kina i Arktis under sesjonen "En ny virkelighet: Endringer i russisk og kinesisk strategisk nærvær i Arktis" (10:10 – 11:05). Med i dette panelet er FNI-forskere Arild Moe, Iselin Stensdal og Erdem Lamazhapov.

 

Svein Vigeland Rottem fra FNI leder et panel om "Den norske lederrollen i Arktisk råd: Utfordringer og Muligheter" (11:20 – 12:15). 

 

Om kvelden vil FNIs Andreas Raspotnik delta i panelet "Network North: Global Geopolitics - Regional (In)securities" (20:15 – 21:10), arrangert av The Arctic Institute. 

 

Lørdag 21. oktober 2023

FNI er med i en sesjon om " Å stake ut en kurs for samarbeid i Arktis" (10:10 – 11:05). Dette panelet, arrangert av Harvard Kennedy School Belfer Center Arctic Initiative, har med eksperter som Jennifer Spence, Rebecca Pincus, Fran Ulmer, samt FNIs Serafima Andreeva.

 

I tillegg vil Andreas Raspotnik delta i diskusjonen om " En blå økonomisk agenda for Arktis? Perspektiver på rettferdighet, mangfold og inkludering " (17:00 – 17:55), arrangert av Nordområdesenteret ved Nord Universitet, og har også med Mads Qvist Frederiksen fra Arctic Economic Council.

 

The Arctic Circle Assembly 2023 promises to be both informative and engaging, with FNI experts contributing to critical discussions on Arctic policy, geopolitics, and environmental concerns. 

Vi ser fram til et opplysende ordskifte under Arctic Circle-konferansen 2023, med FNI-forskere som bidrar til viktige samtaler om arktisk politikk, sikkerhet og samarbeid.

 The 2022 Arctic Circle Assembly in Harpa Conference Center