Stikkord: Arktis, Russland, Kina, den nordlige sjørute, betingelser for samarbeid,  Polar Silk Road, transportinfrastruktur, skipsfart 

Utvikling av Den nordlige sjørute (NSR) har høy prioritet i Russland. Ambisiøse planer er lagt frem for økning av fraktmengde så vel som utbygging av infrastruktur, spesielt isbrytere. På kort sikt vil utvilsomt utviklingen av hydrokarbonprosjekter være avgjørende for bruken av sjøruten, men russiske myndigheter ønsker også at ruten skal utvikles til en internasjonal korridor for transport mellom det nordlige Stillehavet og det nordlige Atlanterhav. Dette er en visjon som deles av kinesiske myndigheter. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til realiseringen av visjonen. Et uløst spørsmål er finansieringen av infrastruktur som kan gjøre ruten attraktiv. På russisk side har man de senere år sett på Kina som en samarbeidspartner og investor i så henseende, og fra kinesisk side er det kommet erklæringer om en slik interesse. Allikevel er ikke noe omfattende samarbeide blitt realisert. Formålet med dette prosjektet er å analysere betingelser for samarbeide sett både fra russisk og kinesisk side. Er betingelsene forenlige eller er de så forskjellige at samarbeid i større skala er usannsynlig?  Prosjektperiode: 2020-2021

FNI PROSJEKTLEDER

 • Research Professor
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
PROSJEKTMIDLER
 • Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer