Kina lanserte i 2018 sin Arktis-policy, og posisjonerte seg som en “nær-arktisk stat”, og uttrykker ønske om ‘sterkere internasjonalt samarbeid om infrastrukturbygging og drift av de arktiske rutene’. I sitt Arktis-policydokument har Kina eksplisitt uttrykt ønske om å skape en polar silkevei (PSV) i samarbeid med andre land.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke status og realisme i etableringen av en polar silkevei og hva dette vil kunne ha å si for Norge.   PSV er lansert som en storsatsning fra Kinas side, og den knyttes til Belt and Road Initiative (BRI). Den dukket for første gang offisielt opp i en russisk-kinesisk felleserklæring fra 2017 der de to landene var blitt enige om å utvikle Den nordlige sjørute (NSR).

Det har vært store forventninger til potensialet for ressursutvinning og sjøtransport i Arktis i kinesiske rapporter og artikler. Men, det er allikevel uklart hvor viktig PSV er i Kinas arktiske strategi.  Noen ser PSV som en løfterik ramme for samarbeid, ikke bare med Russland, men også med land i Nordøst Asia og Norden.  Andre hevder at den polare silkeveien og skipsfart i Arktis ikke står høyt på agendaen til Kinas lederskap sammenlignet med andre utenrikspolitiske saker.

Dette prosjektforslaget vil derfor analysere Kinas politikk på PSV og identifisere konkrete tiltak Kina gjør for å utvikle den. Gjennom en policyanalyse av offisielle kinesiske dokumenter og erklæringer fra nøkkelaktører vil prosjektet kaste lys over mulige planer og politikk i den videre prosessen for PSV. En reell satsning på PSV vil direkte være av betydning for og påvirke Norge. Vi vil derfor se spesielt på hvilke konsekvenser en aktiv PSV har for Norge. Prosjektperiode: 2022-2023
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
PROSJEKTMIDLER
 • Forsvarsdepartementets tilskuddsordning
   

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer