Tema: Hvorfor krangler stater om ressurser i havet? Folkerett og internasjonal politikk til havs 

Stikkord: Havrett, konflikthåndtering, marine ressurser 

Klimatiske, økonomiske og teknologiske endringer medfører søkelys på hav og havpolitikk. Dette har blitt stadig tydeligere i visse maritime områder, som Polhavet, Svartehavet og Øst-Kina-havet. 

Hva avgjør fremveksten og utviklingen av disputter om marine ressurser og maritimt område i en regional kontekst? Hvilke faktorer fører til endringer i denne politiske dynamikken? Og hva kan dette fortelle oss om konflikthåndtering og løsning mer generelt til havs? Hvordan påvirkes globale styringsmekanismer – med vekt på havretten – av disse regionale dynamikkene? 

Dette fireårige forskningsprosjektet kombinerer to samfunnsvitenskapelige tilnærminger – internasjonale relasjoner og internasjonal rett – for å undersøke konflikter og disputter til sjøs. Vi vil identifisere  trender og faktorer som forklarer hvorfor noen tvister til sjøs eskalerer, mens andre leder til enighet. Spesielt ser vi på tre maritime domener: Polhavet; Svartehavet; og Øst-Kina-havet. Basert på dette vil vi gå i gang med en grundig studie av folkerett og internasjonal politikk, og knytte regionspesifikke funn med globale styringstrender innen tre jurisdiksjonsområder i havretten: territorialfarvann; eksklusive økonomiske soner/kontinentalsokkel; og åpent hav. 
 

OCEANGOV structure

Prosjektperiode: 2021-2024
 

FNI PROSJEKTLEDER

FNI DELTAKERE

PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer

I MEDIA

Vis mer