Norges suverenitet på Svalbard er ikke omstridt

Aftenposten, January 24, 2023. In Norwegian. 

Lenker

FNI-DELTAKERE