Øystein Jensen

Seniorforsker
+47 90123004

E-post

ojensen@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Øystein Jensen forsker innenfor folkeretten, og er særlig opptatt av havretten og internasjonal institusjonsrett. Geografisk har han fokus på polarregionene, spesielt Norges maritime områder. For tiden forsker han også på domstolers rolle og havrettsdomstolen, etablering av maritime grenser, ekspertregimers rolle i folkeretten og Svalbardtraktaten.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Forsker 1 (full professorkompetanse) 
  • Ph.D., Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Cand. jur., Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo


Arbeidserfaring 

  • Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge (2020- d.d.)
  • Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge (2019-2020)
  • Forskningsassistent, forsker og seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2004- d.d.)

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer