Det går mot en historisk Svalbard-dom i Høyesterett

Dagens Næringsliv, Januar 24, 2023. 

Lenker

FNI-DELTAKERE