Siden midten av 1970-tallet har Norge og Russland forvaltet de viktigste fiskebestandene i Barentshavet i fellesskap, inkludert verdens største torskestamme. Partene har lyktes i å opprettholde bestandene på et høyt nivå, og samarbeidet dem imellom har vært pragmatisk og kompromissorientert. Resultatene til Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen regnes da også gjerne som en gullstandard i internasjonalt fiskerisamarbeid. Med den russiske invasjonen av Ukraina i 2022 har imidlertid en helt ny situasjon oppstått, og det norsk-russiske samarbeidet er under større press enn noen gang i sin snart 50-årige historie.

Russland er utestengt fra Den internasjonale havforskningsrådet og har selv truet med å bryte fiskerisamarbeidet med Norge. I Norge er også ethvert samarbeid med Russland blitt kontroversielt. Dette har løftet fram nye juridiske og politiske spørsmål, som JOINTFISH BARENTS undersøker fra et havrettslig og statsvitenskapelig ståsted. Hvor langt rekker for eksempel havrettens krav om at stater skal samarbeide om forvaltningen av felles fiskebestander? Og hvor robust er egentlig det norsk-russiske forvaltningssamarbeidet i møte med nye geopolitiske utfordringer?

Prosjektet følger også utviklingen i russisk fiskeripolitikk nært. Teoretisk søker prosjektet synergier mellom havrettslige og statsvitenskapelige tilnærminger til studiet av internasjonal fiskeriforvaltning. Fiskeribiologer deltar også i prosjektet for å sette de juridiske og politiske spørsmålene i en mer direkte forvaltningsmessig sammenheng.

Prosjektperiode: 2023-2026

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97581824

  E-post

  fnilssen@nord.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer