Gruvedrift på havbunnen er kontroversielt også utenfor Norges grenser

Altinget.no, March 29, 2023.

Lenker

FNI-DELTAKERE

RELATERTE FNI-PROSJEKTER