Gruvedrift på havbunnen er kontroversielt også utenfor Norges grenser

Altinget.no, March 29, 2023.

Lenker

FNI-DELTAKERE

  • PhD-stipendiat
    +47 47620029

    E-post

    ishvinden@fni.no
    Vis E-post

RELATERTE FNI-PROSJEKTER