Arktisk råd har fått ros for sin produksjon og syntese av vitenskapelige funn og kunnskap. Basert på disse funnene, har arbeidsgruppene i Arktisk råd utarbeidet anbefalinger for hvordan stater og det internasjonale samfunnet bør beskytte Arktis. Imidlertid er det mindre kjent hvordan, når og hvorfor denne kunnskapen og disse anbefalingene blir brukt.

Vi stiller følgende spørsmål: I hvilken grad og under hvilke forhold bruker medlemslandene kunnskapen og retningslinjene som blir satt sammen i Arktisk råd? Vi ser spesielt på tre sentrale problemområder i arbeidet til Arktisk råd: kortlivede klimadrivere, biologisk mangfold og marine verneområder, samt maritim skipsfart.

Prosjektet vil analysere og sammenligne sammenhengen mellom vitenskap og politikk i Norge og Canada. Hvordan påvirker vitenskapen som blir vurdert og syntetisert av Arktisk råd direkte eller indirekte politiske beslutninger og miljøreguleringer i de to statene?

Prosjektperiode: 2023-2026
 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47476508

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 97892081

  E-post

  sandreeva@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
 • Simon Fraser University             
 • Trent University, Canada                         
 • University of Lapland                 
 • D. Bren School of Environmental Science & Management - Santa Barbara ⟶ University of California
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet                 
 • Maconald–Laurier Institute
   
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd