Arktisk råd: Etter pausen

FNI-rapport 5/2023. Lysaker, FNI, 2023, 19 p. 

Sammendrag:

Fra Russlands fullskala-invasjon av Ukraina til Norges overtakelse av lederskapet i Arktisk råd etter Russland, har det stadig kommet spørsmål rundt rådets fremtid og overlevelse. Denne rapporten undersøker det juridiske og politiske rammeverket som har gjort at Arktisk råd har overlevd til nå. Vi gir også en kronologisk gjennomgang av hendelser både innenfor og utenfor rådet fra 24. februar 2022 til lederskapsskiftet 11. mai 2023.

Flere insentiver har bidratt til Arktisk råds evne til å opprettholde samarbeidet: rollen som kunnskapsprodusent og samarbeidsarena, inkluderingen av ikke-statlige aktører og urfolk, samt enkeltstaters satsing på rådet som en måte å takle klima- og miljøutfordringer i nord, uavhengig av bilaterale relasjoner. Gjennom å analysere disse insentivene og sette de seneste utviklingene i kontekst, søker rapporten å belyse rådets muligheter for å overleve i møte med skiftende geopolitiske realiteter.

Dokumenter

FNI-DELTAKERE

 • Forsker
  +47 97892081

  E-post

  sandreeva@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post

RELATERTE FNI-PROSJEKTER

Prosjektnavn
Status

FORSKNINGSOMRÅDER