GEOPOL-senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.

Verden er inne i en periode med kraftig intensivering av maktpolitisk og økonomisk rivalisering. Russlands angrepskrig mot Ukraina et uttrykk for dette, men politiske og økonomiske spenninger mellom USA og Kina har også økt. Rivaliseringen skjer nå under andre forhold enn i tidligere historiske perioder. Det er ulik maktfordeling og geografiske fokuspunkter, sammenvevde globale investeringer og handelsrelasjoner, flere institusjonelle aktører og raske teknologiske endringer.

Rivaliseringen vil kunne påvirke Norge sterkt. Derfor må vi forberede utenrikspolitiske svar og strategier basert på nye former for geopolitisk analyse.

GEOPOL skal forske på strukturelle trekk ved stormaktsrivalisering med analyser av både innenlandske faktorer, regionale forskjeller, samt variasjon på tvers av saksområder. Prosjektet vil ha særlig søkelys på problemstillinger som er relevante for Norge.

Senteret ledes av NUPI og er et partnerskap med Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Sammen kombinerer senteret landspesifikk ekspertise på stormaktene USA, Kina, EU og Russland, regional ekspertise om Arktis, Asia, Afrika, Europa og Amerika og ekspertise på sentrale temaer som sikkerhet, multilateralisme, vekst og innovasjon, og energi og bærekraft.

FNI leder arbeidet med geopolitisk rivalisering knyttet til bærekraft, med søkelys på kinesisk klima- og energipolitikk, og geopolitikk/rivalisering i Arktis. Vi vil forske på innenlandske drivere for klima- og energipolitikk, energisikkerhet, kritiske materialer, Arktis rolle i kinesisk-amerikansk rivalisering og i kinesisk-russiske forhold, samt Kinas og Indias policies/interesser i Arktis og deres rolle i arktiske, regionale styringsmekanismer. Vi analyserer driverne for skifte innenfor disse politikkområdene. Vi skisserer videre hvilke konsekvenser politisk rivalisering kan ha for disse saksområdene, og dens innvirkning på Norge.

Prosjektperiode: 2023 - 2029

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
 • Direktør
  +47 67111900

  E-post

  ibneumann@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges forskningsråd
   

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer