Iver B. Neumann

Direktør
+47 67111900

E-post

ibneumann@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Jeg forsker på diplomati, og på hvordan ett lands politikk utvikles i sammenheng med andre lands politikk. Jeg ser både på forhistorisk, historisk, imaginære og prinsipielle forhold. Jeg trekker på kontinental sosialteori for å analysere forholdene, og bruker empiriske eksempler fra Russlands utenrikspolitikk, norsk utenrikspolitikk og i økende grad fra arkeologi.  

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • D. Phil. (statsvitenskap) Oxford 1992
 • Dr. Philos. (sosialantropologi) Oslo 2009
 • Medlem, Det Norske Videnskaps-Akademi
   
 • 17500 hits on Google Scholar, h-factor 53


Faglig bakgrunn 

 • Direktør, Fridtjof Nansens Institutt (2019 - d.d.)
 • Direktør, NOVA, Oslomet (2018-2019)
 • Montague Burton Professor of International Relations, LSE, 2012-2017)
 • Medlem av Academica Europaea 
 • Member av Aker Scholarship Board 
 • Medredaktør av The New International Relations Series, Routledge 

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer